X ปิด
 
ประวัติพระโพธิสัตว์กวนอิม

 พระโพธิสัตว์กวนอิม

 

                พระโพธิสัตว์กวนอิม เดิมเป็นเทพธิดาที่มาจุติยังโลกมนุษย์ เพื่อมาช่วยเปลื้องทุกข์ภัยแก่มวลมนุษย์ ท่านเป็นราชธิดาองค์ที่สามของกษัตริย์เมี่ยวจวง ซึ่งมีราชธิดา 3 องค์ องค์โตชื่อ เมี่ยวอิม องค์รองชื่อ เมี่ยวหยวน องค์ที่สามชื่อ เมี่ยวซ่าน คือ พระโพธิสัตว์กวนอิมนั่นเอง ตอนเยาว์วัยท่านเป็นพุทธมามกะ มีความรู้แจ้งในหลักพุทธธรรมอย่างลึกซึ้ง ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะบำเพ็ญภาวนา เพื่อความหลุดพ้นจากสังสารวัฏ ตอนนั้นพระเจ้าเมี่ยวจวงไม่เห็นด้วยกับความประสงค์ของพระราชธิดา จะบังคับให้เลือกราชบุตรเขย เพื่อจะได้สืบทอดราชบัลลังก์ต่อไป แต่องค์หญิงสามไม่สนพระทัยเรื่องลาภยศสรรเสริญอันจอมปลอม

 

                ซึ่งแม้จะถูกพระบิดาดุด่าอย่างไร องค์หญิงก็ไม่เคยนึกโกรธเคืองแต่อย่างใด ต่อมาองค์หญิงสามได้ถูกขับไปทำงานหนักในสวนดอกไม้ เช่น หาบน้ำ ปลูกดอกไม้ ทั้งนี้เพื่อทรมานให้เปลี่ยนความตั้งใจ แต่ก็มีรุกขเทวดามาช่วยทำงานให้ทั้งหมด พระบิดาเมื่อเห็นว่าไม่ได้ผลจึงรับสั่งให้หัวหน้าแม่ชีนำองค์หญิงไปอยู่วัดนกยูงขาว และให้เอางานของแม่ชีทั้งวัดมอบให้องค์หญิงทำคนเดียว แต่องค์หญิงก็มีพระทัยเด็ดเดี่ยวไม่เปลี่ยนแปลง งานการต่างๆ ก็มีรุกขเทวดาช่วยทำแทนให้อีก พระเจ้าเมี่ยวจวงเข้าใจว่าพวกแม่ชีไม่กล้าเคี่ยวเข็ญใช้งานหนักก็ยิ่งกริ้วหนักขึ้น สั่งให้ทหารเผาวัดนกยูงขาวจนวอดเป็นจุณไปพร้อมกับพวกแม่ชีทั้งหมด มีแต่องค์หญิงสามเท่านั้นที่ปลอดภัยรอดชีวิตมาได้ พระเจ้าเมี่ยวจวงทราบดังนั้น จึงสั่งให้นำตัวราชธิดาไปประหารชีวิต ตอนนั้นมีเทพาอารักษ์คอยคุ้มครององค์หญิงสามอยู่ โดยเนรมิตทองคำทิพย์เป็นเกราะหุ้มตัว คมดาบของนายทหารจึงไม่อาจระคายพระวรกาย จนดาบหักสะบั้นถึง 3 ครั้ง 3 ครา พระบิดาทรงกริ้วยิ่งนัก โดยเข้าใจว่าทหารไม่กล้าประหารจริง จึงให้ประหารนายทหารแทน แล้วรับสั่งให้จับองค์หญิงไปแขวนคอ ทว่าผ้าแพรที่แขวนคอก็ขาดสะบั้นลงอีก ทันใดนั้นปรากฏมีเสือเทวดาตัวหนึ่งได้นำองค์หญิงขึ้นพาดหลัง แล้วเผ่นหนีไปที่เขาเซียงซัน

 

                ต่อมา เทพไท่ไป๋ ได้แปลงร่างเป็นชายชรามาโปรดองค์หญิง ชี้แนะเคล็ดวิธีการบำเพ็ญเพียรเครื่องดับทุกข์ จนสามารถบรรลุมรรคผลสำเร็จธรรม

 

                ข้างฝ่ายพระบิดาเข้าใจว่าองค์หญิงถูกเสือคาบไปกินเสียแล้ว จึงไม่ติดใจตามราวีอีก ต่อมาไม่นานบาปกรรมที่พระองค์ก่อไว้ได้ส่งผล กษัตริย์ได้ป่วยด้วยโรคร้ายแรงไม่มียาใดที่จะสามารถรักษาให้หายได้ องค์หญิงได้ทรงทราบด้วยญาณวิถีว่า พระบิดากำลังประสบเคราะห์กรรมอย่างหนัก ด้วยความกตัญญูกตเวทีเป็นเลิศ มิได้ถือโทษโกรธเคืองการกระทำของพระบิดาแม้แต่น้อย ทรงได้สละดวงตาและแขนสองข้าง เพื่อรักษาพระบิดาจนหายจากโรคร้าย องค์หญิงเมี่ยวซ่านนั้นตอนแรกเป็นชาวพุทธ ตอนหลังเทพไท่ไป๋ได้มาโปรดชี้แนะหนทางดับทุกข์ ด้วยเหตุนี้พระโพธิสัตว์กวนอิมจึงเป็นเทพทั้งฝ่ายพุทธและฝ่ายเต๋าในขณะเดียวกัน

 

นำโมไต่ซื้อ ไต่ปุย กิ๊วโคว่ กิ๊วหลั่ง กวงไต๋เหล่งก้ำ

กวนซี้อิมผ่อสัก (กราบ)

นำโมไต่ซื้อ ไต่ปุย กิ๊วโคว่ กิ๊วหลั่ง กวงไต๋เหล่งก้ำ

กวนซี้อิมผ่อสัก (กราบ)

นำโมไต่ซื้อ ไต่ปุย กิ๊วโคว่ กิ๊วหลั่ง กวงไต๋เหล่งก้ำ

กวนซี้อิมผ่อสัก (กราบ)

นำโมฮุก นำโมฮวบ นำโมเจง นำโมกิ๊ว โคว่กิ๊วหลั่ง กวนซี้อิมผ่อสัก ทั่งจี้โต โอม เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซ้ำผ่อออเทียง หล่อซิ้ง ตี๋หล่อซิ้ง นั้งหลี่หลั่ง หลั่งหลี่ซิง เจ๊กเฉียกใจเอียง ห่วยอุ่ยติ้ง นำมอมอออ ปอเยปอหล่อบิ๊ก (กราบ)

 

                ขอนอบน้อมพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ พระผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตา มหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาล ขอได้โปรดบำบัดทุกข์โศก โรคภัยอันตรายทั้งปวง

               

ข้าพเจ้าขอน้อมถึง พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวงให้หมดสิ้นไป ขอความสุขสมปรารถนาทุกประการ จงมีแต่ข้าพเจ้า ขอเทพเจ้าเบื้องบนและเทพเจ้าเบื้องล่างทั้งหมด ได้โปรดปัดเป่าให้เวรกรรมและสรรพเคราะห์ทั้งมวลจงหมดสิ้นไป

 

 
 
   
  55 บ้านนาทวี หมู่ที่ 4 ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
โทร 0-7437-3443 E-mail : info@watnathawee.com
Copyright 2006.watnathawee.com All rights reserved. อนุโมทนาการจัดทำเว็บไซต์โดย
CityVariety Corporation


สถิติผู้ชมตั้งแต่ 20 มิถุนายน 50
web log statistics